?

Log in

No account? Create an account

Февраль, 6, 2009

08:50
lyablin: (без темы)

пока вечер
дуновение ветра от солнца
отгоняет гряду облаков

в развитие

вечерние птицы
отгоняет ветер от солнца
гряду облаков