?

Log in

No account? Create an account

Март, 28, 2009

20:47
nira_vaci: (без темы)

солнце
вижу на дне колодца
звезду

вариант:

плеск воды
на дне колодца
вижу звезду